Han funderar på ganska mycket när han sitter på traktorn eller går till lagårn för att se till sina 40 kor mitt i kalvningsperioden, Göran Persson.

Inför ett välfyllt möte i ABF-huset delade han med sig av sina funderingar inför valåret och vad som händer ute i världen. I inbjudan stod att inför valåret vore det intressant att höra om framtiden och då speciellt socialdemokraterna. Just den rubriken var han dock inte så sugen att prata över…

Färdig med politiken

-Jag saknar politiken, men jag vill inte ha den tillbaka. Det var slitsamt, hårt arbete. Man kunde aldrig sätta dagordningen, man visste inte vad som skulle hända. Men jag saknar den intellektuella debatten.

-Att komma ut från riksdagens plenisal och möta 20 av era kolleger som frågade om vad som helst, då var livet som bäst, det saknar jag mest.

.-Men jag var färdig med det där.

Höstens val blir i linje med övriga Europa. En gång hade Sverige en politisk struktur. Man kunde säga ungefär hur ett val skulle sluta. Det kan man nog nu också i procenttal som opinionsinstituten förutsäger, men hur man sedan ska hantera detta och bilda en kraftfull regering, det är den stora frågan.

Lågkonjunktur efter valet

Göran Persson tror att vi efter valet i år kommer att få en konjunkturnedgång, och han ville inte heller säga vilka konstellationer det kan bli i höst. En svag parlamentarisk regering har kunnat klara sig tack vare högkonjunkturen. Men i en nedgång där arbetslösheten växer, där skatteinkomsterna minskar och kommunerna kräver mer pengar och det blir nedskärningar kan vi inte ha en regering med det svaga stöd vi har nu.

-Man kanske kan börja så, men under mandatperioden kommer det att ändras. Vad det blir vet vi inte.

Värsta scenariot enligt Göran Persson är en konstellation som ingen egentligen vill ha. Han tror inte någon stor koalition. Det är inte fel med en minoritetsregering, men vi får se vad MP hittar på

KD har blivit nyliberalt, Centern har blivit nyliberalt och många vänsterpartister röstar på Sverigedemokraterna för att jävla med s, enligt Göran Persson som hela tiden fortfarande kallade Liberalerna för Folkpartiet!

Måste knyta till sig Ryssland

Efter genomgången av den svenska politiken kom han in på ekonomin i världen: förhållandet mellan Europa och Ryssland, där han bland annat menade att Europa måste knyta Ryssland närmare till sig på annat sätt än man gör idag – och att man också måste se över förhållandet till Kina. Han menade att framtiden ligger i ännu mer samarbete i Europa, där man nu kan se sprickor, Brexit till exempel, med risk för att unionen hamnar på ett sluttande plan.

Göran Persson gladdes åt den tekniska utvecklingen där man idag kan se varenda människa ute på den afrikanske landsbygden gå omkring med en mobiltelefon. Men också faran där man föreslår omröstningar och val titt som tätt mitt i en mandatperiod.

Klimatet som cancer

Det stora problemet är klimatförändringarna.

-Det är som en cancer, gör man inget från början kommer det att sluta olyckligt. Vi måste göra något nu!

Det blev många ”tankar jag tänker när jag sitter på traktorn”. I 45 minuter delgav han medlemmarna dem och möttes av, om inte stående ovationer, så dock en rejäl applåd.

Göran Elgemyr