Det var fullsatt i Palmerummet på ABF i torsdags den 31 mars då Rolf Stengård från Sveriges radio och Fredrik Konnander från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättade vad som kan göras för att möta hoten från nättroll, halvsanna nyheter och ren desinformation.

Rolf Stengård gav två exempel på hur SR missletts till att publicera osanna uppgifter. Det första exemplet rörde mordet på utrikesminister Anna Lindh. På natten efter dådet meddelade sjukhuset klockan 03.00 att läget var ”kritiskt men stabilt”. Ett par timmar senare, 05.29, avled hon – men ingen information om detta gavs till medierna. Sveriges radio fortsatt därför att hela morgonen citera den senaste rapporten om att tillståndet var ”kritiskt men stabilt”. Först klockan 09.15 kunde SR presentera att hon var död.

Blockerade med Blocket

Det andra exemplet han nämnde var ett nyhetstips om att en ”medborgerlig brottsplatsundersökning” hade ägt rum på myndigheten ISP, Inspektionen för strategiska produkter”. I tipset angavs ett telefonnummer till myndighetens pressansvarige. Problemet var dock att telefonnumret till vederbörande ständigt var upptaget.

Radion sände – utan att ha kunnat kontrollera fakta – en kort nyhet om detta i P4. Senare visade det sig att det var en grupp aktivister som hade försökt tränga sig in i ISP:s lokaler, men misslyckats. Istället iscensatte de denna ”nyhet” och lade in annonser på Blocket med en extra billig villa respektive cykel till försäljning och angav telefonnumret till presskontakten på ISP – för att därmed blockera telefonen.

– Det var oerhört förslaget av aktivisterna att göra på det sättet. Vi blev grundlurade, förmodligen var det brottsligt att göra så, förklarade Rolf Stengård.

Fredrik Konnader tog upp en rad exempel på missvisande information. Han nämnde till exempel det påstådda brev som skulle undertecknats av försvarsminister Peter Hultquist där han gratulerade BAE Systems Bofors för att ha sålt vapen till Ukraina – men som snabbt visade sig vara en bluff. Det falska brevet hade skrivits på vad som liknade departementets brevpapper och undertecknats med något som såg ut som Hultqvists namnteckning. Det har hitintills inte kunnat fastställas någon källa till brevet.

Falskt om flyktingförläggning

Det andra exemplet han nämnde var en påstådd nyhet från Österåkers kommun där någon förklarat att kommunen tömt ett korttidsboende för att ge plats för en flyktingförläggning. Även här var logotyper och utformning av informationen mycket lik kommunens riktiga hemsida – men informationen var falsk. Och misstankarna riktas mot högerextrema krafter.

-Vi på MSB kan identifiera de här bluffarna – men det är mediernas sak att vara mer uppmärksamma och inte gå på sådana här försök till desinformation, sade han.

Fredrik Konnader menade att man bör möta dessa försök till påverkan genom med att bygga nätverk med relevanta aktörer i hela samhället för att underlätta ett gemensamt mötande av sådana kampanjer. En viktig del i det arbetet är att utbilda hela samhället i källkritik.