Stockholms journalistseniorers höstmöte hålls i år den 22 september.

Motioner till mötet ska vara sekreteraren tillhanda senast den 1 juni.

På dagordningen står fyllnadsval av en ledamot till styrelsen och eventuella ändringar i budgeten för resten av året.

Det är ännu inte klart med programmet i övrigt för höstmötet, men att det kommer att handla om det då nyligen genomförda riksdagsvalet är tämligen säkert.

Mer info kommer!

Adress:

Pia Axelsson
Renstiernas Gata 25
116 31 Stockholm

pia.axelsson@mail.com