Hej seniorer! Jag har haft kontakt med Gunnar Nygren, Svensk mediehistorisk förening. Han tycker det vore trevligt om också ett antal från vår seniora journalistförening kunde komma på deras seminarium 22 mars i ABF-huset, Katasalen med start kl 18:30.  
Seminariets tema: Maoistiska tidningar som plantskola för en ny generation journalister.
På 1970-talet fanns en rik flora av tidningar inom den kommunistiska vänstern, så även kring det maoistiska SKP. Många av journalisterna gjorde senare karriär inom etablerade medier, såväl MTG som Bonnier och public service, där flera gamla vänsterjournalister blev tongivande medarbetare.
Hur kom det sig att dessa partitidningar kom att bli en plantskola för de traditionella medierna? Vilka lärdomar tog dessa journalister med sig från 70-talets vänsterpress? Och hur ser de idag på frågor om journalistik och aktivism?
Det är några av de frågor som kommer upp under ett seminarium som arrangeras av Svensk Mediehistorisk förening. I panelen finns Peppe Engberg (Gnistan och därefter bl a Bonniersfären), Mats Örbrink (Gnistan, Rödluvan, FiB/Kulturfront och därefter mest kommersiella TV-bolag), Jeanette Gentele (Gnistan och därefter Svenska Dagbladet), Paul Ronge (Stormklockan och därefter bl a Expressen och PR-konsult) och Ylva Mårtens (Clarté, Rödluvan och därefter Sveriges Radio).  Diskussionen modereras av Gunnar Nygren, professor emeritus i journalistik vid Södertörns högskola (och tidigare bl a i Gnistan) och Ola Sigvardsson, tidigare bl a medieombudsman och skribent i Rödluvan.
Så kom gärna ni som kan till en intressant kväll i ABF-huset i Stockholm, Katasalen, tisdagen den 22 mars kl 18.30.
    /Robert Björkenwall