Styrelsen har, per capsulam, beslutat:
– att skjuta upp höstmötet
– att frysa medlemsavgiften till årsmötet   
– att utse efterträdare till Bengt Falkkloo vid årsmötet 2020.