Tyvärr måste vi fortsätta ställa in programpunkter, nu gäller det Medelhavsmuseeet i april