Sex stipendier om 5 000 kr vardera har delats ut till:
Bebs von Reybekiel,
Håkan Olander,
Börje Lundberg,
Lars G. Lindström,
Jan-Olav Berglund,
Sven Åsberg