Tjugofem förväntansfyllda seniorer fylkades kring museets guide, Cecilia Gottfridsson, för att höra henne berätta om den omsorgsfulla renoveringen och den nya exponeringen av samlingarna. För första gången på 148 år har byggnaden renoverats för att göra F A  Stülers skapelse till Sveriges modernaste museum.

300 fönster öppnade

Rundvandringen började i en av ljusgårdarna. Dessa har imponerande takkonstruktioner, 25 ton tunga och en yta av 242 kvadratmeter vardera. Över 300 stängda fönster har öppnats i museet. Särskilt specialglas och solskyddsgardiner hjälper till att fånga farligt solljus. Detta flöde av ljus förstärker upplevelsen av konsten.

De publika ytorna har ökat avsevärt. Till exempel kan måleri visas på mellanvåningen tack vare påkostade och avancerade klimatanläggningar. Museet kan nu visa 5000 föremål mot tidigare 1700.

Inspiration från originalet

Guiden visade också hur den stora trapphallen renoverats bit för bit, vilket gjort att detaljerna blivit tydligare. Hon visade också hur en ny färgsättning framhävde konsten på ett nytt sätt och berättade att man faktiskt till en del fått inspiration av Stülers gamla originalidéer. Detta var några axplock av den genomgripande pånyttfödelse som Nationalmuseum genomgått.
Göran Elgemyr