för Stockholmsjournalisternas seniorer

Styrelsen

Styrelsen för Stockholmsjournalisternas seniorer har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Sigfrid Leijonhufvud, ordförande, Ingrid Lindgren, vice ordförande och hemsidan, Gun Jacobsson, sekreterare, Eva-Lena Ahlqvist, kassör, Clas Barkman, medlemsfrågor, Marianne Falk, hemsidan, Christina Ruhnbro, programkommittén, Agneta Brunius, Olof Kleberg, Göran Elgemyr, Staffan Teste.

Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden samt ett extra möte under året och anordnat årsmöte och höstmöte samt har träffats i olika arbetsgrupper. Utskick av vår- och höstprogram har genomförts. Ett 30-tal nyhetsbrev har gått ut till medlemmar med mejladress. Föreningen har varit representerad på möten med seniordistriktet.

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 18 februari i Radiohuset, studio 4. Östen Johansson valdes även den här gången till mötesordförande. Nyvalda till styrelsen efter Lars E. Rabenius och Elisabet Carlsson blev Marianne Falk och Göran Elgemyr. Efter årsmötesförhandlingarna talade författaren David Lagercrantz om den nya millennieboken.

Rekreationsstipendier

Årets stipendier för rekreation och stimulans på 6 000 kr vardera gick till Kaa Eneberg, Gunnar Vagerstam, Birgitta Hedin, Peter Kjellerås samt Lisbet Schultz Contreras.

Ekonomin

Föreningens ekonomi är stabil. Medlemsavgifterna summerar även detta år till drygt 200 000 kronor. De två dominerande kostnadsslagen är medlemsarrangemang och administration.
Under året har styrelsen ökat antalet subventionerade programpunkter. Föreningen har stått för samtliga kostnader för lokaler och föredragshållare samt dessutom bjudit deltagarna på kaffe/te och smörgåsar vid sammanlagt sju arrangemang på ABF och Radiohuset.
För resor och luncher har deltagarna betalat självkostnadspris (sånär som på ersättning och tack till talare). Utöver det har avgift tagits ut vid arrangemang där deltagarantalet varit starkt begränsat.
Den ojämförligt största administrationskostnaden är de tunga kuvert som alla medlemmar får i brevlådan i januari med medlemsmatrikel, vårprogram med mera. Under året har också fem medlemmar fått stipendium på vardera 6 000 kronor. De pengarna har tagits ur avsättningar av tidigare års överskott.

Resultat- och balansräkning presenteras på årsmötet i februari.

Medlemmar

SJS har ökat till sammanlagt 1326 medlemmar. Av dem är 196 hedersmedlemmar, de har varit medlemmar i SJF i över 50 år och är därför befriade från medlemsavgift. Drygt tusen medlemmar har fungerande e-postadresser och får påminnelse per e-brev om föreningens alla evenemang. De får även ändringar i annonserade program och tips om nya arrangemang som därmed når de flesta.

Hemsidan

Hemsidan som var knuten till SJF kraschade under året. Historiskt material i form av intressanta referat från evenemang och resor har inte gått att rädda. SJS separerar nu helt domän och hemsida från Journalistförbundet tillsammans med övriga seniorklubbar i Sverige

Aktiviteter

Våren 2016

27/1 Svenska Akademien

Årets första evenemang var så populärt att ytterligare ett besök blev nödvändigt under hösten. Kanslichefen Odd Zschiedrich guidade oss kunnigt och vänligt genom huset med dess historia och verksamhet. Inne i den stora salen visade han dörren som öppnas av nuvarande ständiga sekreteraren Sara Danius när hon offentliggör vem som får nobelpriset i litteratur.

18/2 Årsmöte samt David Lagercrantz

Det blev sedvanligt årsmöte. Två nya styrelseledamöter valdes in. Inbjuden gäst var författaren David Lagercrantz. Han togs emot av entusiastiska seniorer och berättade intensivt om våndorna med skrivandet av boken som förde Stieg Larssons millennium-serie vidare.

25/2 Pub-träff ersattes av Bosse Lindquist

Istället för Pub-träff blev det möte i ABF-huset med journalisten som avslöjade stjärnkirurgen Paolo Macchiarinis framfart på KI. Han genomförde transplantationer med hjälp av konstgjorda luftstrupar som slutade i skandal. Sex av åtta patienter dog. Bosse Lindquists avslöjande blev stor dramatik på ABF.

8/3 Rådhuset

Ännu ett evenemang som drog så många seniorer att ytterligare ett blev nödvändigt. Fokus låg på arkitekturen och konsten i denna nationalromantiska byggnad. Det var rådmannen Henrik Lagergren som guidade runt, en person som kunde det mesta om denna spännande byggnad.

10/3 Medierna och flyktingfrågan

Det var fullt i Radiohusets studio när förra årets flyktingkris debatterades. Johanna Hildebrandt, tidigare krigskorrespondent, numera författare och terrorforskaren Hans Brun varnade för att svenska samhället och vårt rättsväsende inte har kontroll över de extremister som åker fram och tillbaka mellan IS i Syrien, Irak och Sverige.

31/3 Sant eller falskt – Hur trovärdig är nyhetsrapporteringen

Diskussion blev det om hur pressade nyhetsredaktioner har möjlighet att öka sin vaksamhet mot allt fler planterade nyheter. Fredrik Konnander, Myndigheten för säkerhet och beredskap, tog debatten med Rolf Stengård nyligen avgången chef på Dagens Ekos undersökande journalistik.

18-22/4 Resan gick till Belgien

Ännu en populär resa gick den här gången till olika platser i Belgien med bas på 4-stjärnigt hotell i Bryssel. Sigfrid såg till att seniorerna också fick träffa

EU-parlamentariker från olika politiska partier.

27/4 Lunch med visor på Engelen

Trubaduren Björn Johansson spelade och sjöng för seniorerna på restaurangen Engelen i Gamla Stan. Alla betalade själv för mat och dryck. När väl väntan på maten var över blev alla mätta och nöjda med både trubadur och lunch.

10, 11 och 18/5 Konstnärgård på Söders Höjder

Skulptören Liss Erikssons döttrar öppnade generöst porten till denna vackra men ganska okända pärla. Skulpturer av Christian Eriksson och Liss var placerade under stora gamla träd samt samlade i en källare som vi fick gå in i. Tre olika besök blev nödvändiga på grund av det stora intresset.

24-25/5 Göteborgarna invaderade

Under två dagar gjorde Västsveriges seniorer Stockholm. De åkte båt till Vaxholm, besökte Ackes konst i Villa Akleja och åt lunch på hotellet och middag på restaurang i Stockholm. Dag två ägnade de en guidad tur i Gamla Stan med två från DN som verkligen uppskattades av göteborgarna, Lars Epstein och Eva-Karin Gyllenberg. Också en grupp Stockholmsseniorer deltog.

7-8/6 Vi drog åt Hälsingland!

Kulturresan till Hälsingland blev succé med besöken på vackra Hälsingegårdar som några var upptagna på FN-organisationen Unescos världsarvslista. Vi fick också guidning till kyrkor, museum i Söderhamn samt Nathan Söderblomgården där vi serverades kaffe i historisk miljö.

Hösten 2016

24/8 Dagstur till Finnmarken och Dan Andersson

Bussen gick en tidig morgon med trubadur och guide till Dan Anderssons barndomshem Luossastugan. Den ligger i Skattlösberg i sydvästra Dalarna. Fingammelgården med skogsfinsk byggnadskonst fanns också att beskåda denna kulturfyllda dag.

15/9 Höstmöte med gästen Britt-Marie Mattsson

Efter sedvanligt höstmöte var det journalisten och författaren Britt-Marie Mattsson som intog scenen. Hon har varit korrespondent i USA under flera decennier och kunde tala initierat om läget i landet inför det då stundande presidentvalet. Ända sedan 1976 har hon bevakat alla presidentval. Hennes framträdande var mycket uppskattat.

28/9 Yttrandefriheten – värd att försvara

I Kungliga Bibliotekets hörsal hade Olof Kleberg ordnat debatt om yttrandefriheten om hoten, bristerna och motstrategierna. Jonas Nordin, docent och ledare av ett KB-projekt, berättade om tillkomsten av 1766 års Tryckfrihetsförordning. Yrsa Stenius, journalist och tidigare PO, reflekterade över framtiden. Anna Gullberg, chefredaktör för Gefle Dagblad hade konkreta erfarenheter efter granskningen av moskén i Gävle.

11/10 och 12/10 Drottningholm ggr 2

Dag 1. Guiden visade runt i ett väl bevarat slott uppfört på 1600-talet. Det var drottning Hedvig Eleonora som gav uppdraget åt arkitekten Tessin att uppföra slottet efter franska förebilder.

Dag 2. I ABF-huset var det journalisten Carl Otto Werkelid och fotografen Ralf Turander som berättade och visade bilder med sin bok Dagar på Drottningholm som underlag. Boken var gjord i samarbete med prinsessan Christina.

13-16/10 Unik resa till Kaliningrad, Ryssland

Det var 26 entusiastiska seniorjournalister som var med på resan till före detta Königsberg, Immanuel Kants hemstad. Förutom stadsrundtur och besök i bärnstensgruva fick seniorerna träffa chefredaktör för Koeningsberger Express samt en politiker från Departementet för affärsverksamhet.

20/10 Nordiska museet

Relativt nytillsatta chefen för museet Sanna Houby-Nilsen tog emot oss och berättade om visionerna inför framtiden. Efter det fick vi visningar av två olika utställningar: Bildminnen samt Hem och Bostad.

15/11 Repris: Svenska Akademien

Kanslichefen Odd Zschiedrich tog åter emot seniorjournalisterna.

16/11 Repris: Rådhuset

Rådmannen Henrik Lagergren visade konstskatterna i Rådhuset. Även andra gången var visningen fulltecknad.

23/11 Valet i USA är över

Dag Blanck, chef för Svenska institutet för Nordamerikastudier i Uppsala, kom till ABF-huset och gav en bred förklaring till utgången av valet. Han oroade sig för utvecklingen i USA med Trump som president. Hans Bergström, tidigare DN, ansåg läget som svårbedömt.

8/12 Jullunch med Ebba Witt-Brattström

Den traditionella jullunchen gästades av författaren Ebba Witt-Brattström som stått i fokus för debatten med Kulturmannen och den senaste boken om ett uppslitande äktenskapsdrama. Och det blev en tät och spännande jullunch.

Verksamhetsåret 2016 var därmed till ända. Förutom ovanstående programverksamhet har det varit sju pubträffar på Pressklubben med föredragshållare och fritt tilltugg. Samtliga pubträffar har haft gäster som dragit mycket folk. Några kan nämnas som Erik Fichtelius, Anders Andersson samt Ingrid Lindgren med sin syster Susanna Rosén.

Teaterlistan blir allt populärare. Astrid Nilson och Samuel Bross sköter den med stor skicklighet.

Till sist

SJS är den i särklass största klubben inom Svenska Journalistförbundets seniordistrikt. Känslan av att vara sig själv nog kunde lätt infinna sig. Vi försöker motstå den frestelsen och har medverkat till att distriktet under ledning av Östen Johansson kunnat bilda flera klubbar vid sidan av vår egen och de två etablerade i Skåne och i Västsverige. De senaste åren har alltså tillkommit klubbar i Sörmland, Örebro, Västmanland, Östergötland och nu senast Gotland.

Som framgått enligt ovan har vi nollåttor haft ett framgångsrikt utbyte med klubben i Göteborg. Vi hoppas det ska fortsätta. Men vi är också inne på att hålla kontakt med de nya klubbarna. Vi har utsett kontaktpersoner som meddelar andra klubbar om vi kommer på något som kan intressera dem. Det kan också gälla resor där medlemmar från andra klubbar kan få möjlighet att haka på. På motsvarande sätt hoppas vi få tips om vad som är i görningen på annat håll.

Ett ökat samarbete med distriktet och mellan klubbarna är till fördel när vi nu gemensamt söker skapa nya hemsidor sedan de gamla slagits ut. Vi får nu själva utforma våra hemsidor enligt en gemensam grundmall. Då förbundet inte längre har med saken att göra – annat än ekonomiskt – är det desto viktigare att vi kan lära av varandra. Det företag som anlitats för att hjälpa oss och alla andra klubbar att återskapa funktionsdugliga hemsidor kommer också att svara för både service och backup. Den historik som gått förlorad genom virusattacken blir svår att återskapa, men vi ska ändå göra ett försök.

Med 21 ordinarie programpunkter och två extrainsatta samt pubträffar och teateraktiviteter är det fråga om inte 2016 ska räknas som SIS mest aktiva någonsin. Om detta gör oss stolta spelar mindre roll än om medlemmarna är nöjda.

Sigfrid Leijonhufvud, Ingrid Lindgren, Gun Jacobsson, Eva-Lena Ahlqvist, Clas Barkman, Agneta Brunius, Göran Elgemyr, Olof Kleberg, Marianne Falk, Christina Ruhnbro, Staffan Teste