Efter två fina och uppskattade Grünewald-visningar på Waldemarsudde den 24 november var vi fredagen den 25 november på Kungliga biblioteket, KB. Drygt 45 kom och åhörde en engagerad bitr riksbibliotekare Lars Ilshammar berätta om bl a digitaliseringen av dagstidningar och KB:s samarbete med fem universitet om ”det digitaliserade svenska trycket”. Mycket lärorikt och bra på flera sätt.


Vi avslutar vår intensiva höst 2022 som vanligt med vår traditionella och uppskattade jullunch den 8 december med 120 som kommer och äter julbord och lyssnar på professor Dag Blanck, Uppsala universitet, om varför demokraterna gjorde ett bättre mellanval och utsikterna inför nästa presidentval.

Jullunchen äger rum den 8 december på Odd Fellows, Västra Trädgårdsgatan 11, intill Kungsträdgården.
Glögg serveras kl 11.30. Julbordet är framdukat kl 12.

Om du inte kan komma, meddela så snart som möjligt genom mejl till robert.eg@outlook.com

Lars Ilshammar berättade om KB:s arbete med digitaliseringen av dagstidningar.