I början av juni brukar vi sända ut vårt höstprogram. Till vissa delar var det klart i mars, men eftersom osäkerheten beträffande coronan fortfarande är stor vill vi dröja till augusti med att färdigställa höstens aktiviteter. Avgörande är naturligtvis restriktionerna när det gäller åldersgruppen över 70 år och det aktuella mötesförbudet för sammankomster över 50 personer. 
Två sedan tidigare fastställda programpunkter har vi under hösten. Den ena gäller professor Dag Blanck som den 12 november ska kommentera det amerikanska presidentvalet vid ett lunchföredrag.  Den andra är den traditionella jullunchen som i år ska inmundigas den 8 december
När det gäller vårt höstmöte återkommer vi om datum och tillvägagångssätt. Enligt statuterna ska det hållas i september månad.
Låt oss nu hoppas att covid-19 är på tydlig tillbakagång och att det inte följer en andra våg i höst. Styrelsen kommer att satsa allt på en innehållsrik, omväxlande och en starkt subventionerad programverksamhet. 
Styrelsen önskar er alla en under rådande omständigheter skön och varm sommar. 
Styrelsen 
Göran Elgemyr
Goran.elgemyr@gmail.com
0708 12 17 61