Christina Jutterström levandegör studiecirkelns väsen och betydelse utifrån egen erfarenhet. Det sker i boken ”Kvinnorna kring sjön Barken och deras längtan efter bildning”.
– Har folkbildningsverksamheterna någon framtid i det nya medie- och tekniksamhället?
– Hur är det med folkbildningsansvaret hos public service?
Var: Radiohuset Studio 4. Oxenstiernsgatan 20.
När: onsdagen den 22 januari kl 12. Kaffe och smörgås från 11.30.
Anmälan senast 16 januari till goran.elgemyr@gmail.com
Inbjudan även till pensionärsklubben på radio och tv, RTPK.