Årsmöte 2019 dagordning

Budget 2019 

SJS Ekonomisk redovisning2019

Revisionsberättelse 2019

Valberedningens förslag till styrelse 2019