Stockholmsjournalisternas seniorer har sitt stadgeenliga höstmöte i september. Om du har något som du vill att höstmötet ska ta upp ska du skicka ett brev eller mejl om det före den 1 juni. Datum för mötet är ännu inte bestämt.
Adressen är
Pia Axelsson
Renstiernas gata 25
116 31 Stockholm
eller
pia.axelsson@mail.com