Hur fungerar Pressens Opinionsnämnd och Granskningsnämnden i dag? Vilka likheter och olikheter finns det? Lyssna på Clas Barkmans erfarenheter. Han har en unik position, eftersom han sitter i båda.
När: Onsdagen (OBS) den 24 april kl 15.00
Var:  Pressklubben