Björn Elmbrant berättar om boken ”Marknadens tyranni: och hur vi kan rädda demokratin”. I den ställer han frågan: varför drogs vi så starkt till nyliberalismen och hur ska vi göra annorlunda?
Var: Pressklubben, Vasagatan 50.
När: Torsdagen den 28/3 kl 1500.