Göran Elgemyr

Göran Elgemyr. Ordförande
F 1939. Fil. kand. (statskunskap, litteraturhistoria och modern historia). Anställd vid Sveriges Radio 1971-2000, sedan frilans.
Tillhört styrelsen för Svensk Presshistorisk Förening, har varit redaktör (tillsammans med andra) för Presshistorisk årsbok; styrelseledamot och även ordförande i Demokratiinstitutet i Sundsvall; styrelseledamot i dess forskningsbolag DEMICOM. Tillhörde 1993-2014 styrelsen för forskningsstiftelsen “Etermedierna i Sverige” och dess administrativa ledning. Fil. hedersdoktor vid Stockholms Universitet 2015. Författare till boken Kai Holsts mystiska död. Historien om en norsk motståndsman i Oslo och Stockholm.

Birgitta Gärdin, kassör.
F 1942. Journalistinstitutet 1963-64 med fortsatt arbete på JI och senare Journalisthögskolan varvat med universitetsstudier och sommarjobb på bl a SvD, Bildjournalen och Örebro-Kuriren.
1970 till Å&Å. Först Allt i Hemmet (reporter, redaktionssekreterare) sedan Båtnytt (reporter) och därefter redigerare och avdelningschef på LRFs tidningsavdelning (Land m fl).
Från 1988 åter på Svenskan, redigerare och arbetsledare.
Fackligt aktiv i styrelse/som förhandlare på de olika arbetsplatserna.
Fil kand (kulturgeograf) och efter avtalspension en masterexamen i arkeologi.

Marianne Falk.,

Marianne Falk. Ledamot.
F 1949. 
Journalistexamen. Har arbetat på SvD 1983-2013 som redigerare, reporter, avdelningschef och projektledare för utbildning och intranät. Aktiv i journalistklubben 1992-2007 samt som vice ordförande 2002-2007. Har varit medlem av Svenska Journalistförbundets styrelse, Fojos styrelse samt Pressinstitutets styrelse och arbetsutskott. Har även varit medlem i Schibsteds koncernråd, vice ordförande och ordförande. Koncernförtroendevald på heltid i Schibsted 2008-2013.

Staffan Teste

Staffan Teste. Samordnare seniorklubbarna.
F 1944. Journalistinstitutet, jur.kand. Frilans Länstidningen Södertälje och Sveriges Radio. Lokalredaktör i Nynäshamn för Länstidningen i Södertälje 1966-67. Dagens Nyheter 67-83 (bl a korrespondent i Moskva 1979-81)och produktionsdirektör i DN 1982-90.
Har varit VD Pressens Bild, konsult och ombudsman vid Bildleverantörernas Förening (BLF), juridisk rådgivare för BLF sedan 1995. Eget bolag sedan 1995 Bildombudsmannen AB www.bildombudsmannen.se. Styrelsemedlem Cepic org. för bildbyråer i Europa 1996 – 2008. Stockholmsföreningens ordförande och grundare av journalistseniorerna i Stockholm. Ordförande i DN:s journalistklubb fram till 1979. Seniormedlem 2009 -.

Anne-Christine Blixt

Anne-Christine Blixt. Ledamot
Född 1944. Fil kand  teater-litteratur-filmvetenskap.  Producent/projektledare på Sveriges Television Nöje fram till sin pensionering 2008.

 

 

Bengt Falkkloo. Ledamot.

Tönu Nilsson. Ledamot
Född 22 augusti 1938 i Tallinn Estland. Flydde till Sverige i liten båt och kom till Gotland hösten 1944. Fortsatte till Borås, student i Älmhult 1959, efter en tid  vid posten praktik och fast anställning vid SvD. Till TV2 och Rapport i oktober 1969.Efter en tid i konsultbranschen slutade som egenföretagare i journalistik och information.

Åsa Cassel

Åsa Cassel. Ledamot. Född 1943. Från början grafisk formgivare, utbildad på Beckmans reklamskola 1961-1964. Arbetade sedan med layout på olika tidningar inom Åhlén & Åkerlunds förlag. Gick Journalisthögskolan 1982-1984 och kom därefter till rocktidningen Schlager som redigerare/art director/teknisk redaktör. Schlager, som blev Slitz, uppgick i Förlagsgruppen inom Saxon förlag där jag fick ansvar för fler tidningar. Började efter Förlagsgruppens konkurs 1987 på Kommunalarbetaren. Arbetade där fram till pensioneringen 2006, först som redigerare och senare som reporter. Har varit med i Journalistklubbens styrelse både på Åhlén & Åkerlund och Kommunalarbetaren.

Pia Axelsson, ledamot

Robert Björkenwall, ledamot

Anita Kratz, ledamot